Pohľad do výroby
Aranžmány O nás Kontakt
Vera

- Predaj remeselných výrobkov
- Pletenie z prútia

Obchod
S manželom sa živíme košikárstvom už dlhý čas.
Náš vlastný štýl práce charakterizuje precízny tvara dokonalé vypracovanie.
Používame vrbové prútie surové, varené–prírodné aj morené.
Okrem košikariny tvoríme aranžmány z prírodných materiálov a tiež textilné doplnky a hračky.
Video o mne pri príležítosti prebratia titulu Majster ludovej výroby.